Misija Sinerga akademije je dovesti aurikularnu (ušnu) akupunkturu u široku upotrebu na što više područja zdravstvene zaštite, te je uvesti kao osnovnu ili potpornu terapiju u razne profesije (od fizioterapeuta, psihologa, endokrinologa do kozmetologa).

U tu svrhu osmišljeni su razni programi koji sreću potrebe različitih profesija.

 

Edukacija se održavaju u navedenim terminima tijekom cijele godine. Programi su namijenjen određenim profesijama u kojima se profesionalci žele baviti komplementarnom zdravstvenom metodom ili dodati novu vještinu postojećoj disciplini. Ljepota aurikularne akupunkture jest da je jednostavna za naučiti, daje brze rezultate, komplementarno konvencionalnim tretmanima , dodaje vrijednost i povećava efikasnost  postojećeh tretmana te se jednostavno integrira u postojeću praksu.

 

Razlozi za upis:

• rad u malim grupama kako bi se povećala vaša osobna interakcija s nastavnikom i kako bi se osiguralo što više praktičnog iskustva

• sigurno i suportivno okruženje za učenje

• odmah moguća praktična primjena protokola

• dugogodišnja tradicija i iskustvo

 

 

Edukacije za fizioterapeute i manualne terapeute

Edukacija za fizioterapeute i manualne terapeute se koncentrira na menadžment boli, brzu pomoć kod upalnih stanja vezanih za mišićno koštani sustav te na poticanje regeneracije u bolnim i oštećenim dijelovima mišično koštanog sustava.

S obzirom na prirodu posla i problematiku s kojom se fizioterapeuti susreću (bol, ozljede), dopuna znanja i prakse s aurikularnom akupunkturom je odličan potez. Akupunktura je jedna od mnogih vještina koje se koriste u fizioterapiji kao dio integriranog pristupa liječenju boli i upale.

Pogotovo aurikularno akupunkturne prakse koje se tiču ove struke dokazano se zasnivaju na dokazima utemeljenim u istraživanjima zapadne akupunkture da akupunktura može smanjiti akutnu ili kroničnu bol i potaknuti regeneraciju u organizmu. Sve je veći broj istraživačkih publikacija u Velikoj Britaniji i širom svijeta koje dokazuju učinkovitost liječenja akupunkturom u usporedbi s (kemijskim) lijekovima.

Situacije u kojima je korisno znati aurikularnu akupunkturu su svakako ako pacijent dolazi s osjećajem boli, bilo da se radi o akutnoj, kroničnoj i lokaliziranoj boli ili je zbog osjeta boli, koji ne može lokalizirati, u stanju spazma kada je teško efikasno izvesti fizioterapijski tretman.

Osnovni tečaj za fizioterapeute i manualne terapeute – edukacija se sastoji od ukupno 50 sati od čega je 25 sati teorije i prakse (3 dana), dodatne nadgledane prakse (2h), case study (21h) i ispita (2h) koja kao uvijet ima predznanje iz anatomije i fiziologije (što terapeuti ove vrste u svakom slučaju imaju). Na edukaciji se uči teorijski dio, sigurnost kod korištenja igala te praksa. Nakon završene edukacije, nadgledane dodatne prakse, položenog pismenog i usmenog ispita te po završetku case study istraživanja, dobiva se Uvjerenje o položenom osnovnom modulu aurikularne akupunkture za fizioterapeute i manualne terapeute, te je polaznik nakon Higijenskog minimuna spreman za samostalni rad.

U kotizaciju su uključeni materijali za učenje, sav potreban pribor za rad na edukaciji, material potreba za izvedbu case study istraživanja te predlošci svih obrazaca koji su potrebni za rad, te certifikat.

 

Edukacija za nutricioniste, savjetnike za prehranu i kozmetičare

Edukacija za psihologe