Aurikularna (ušna) akupunktura

Aurikularna akupunktura je specijalizirana terapija mikrosustava prema kojoj uho kao mikrosustav odražava cijelo tijelo, te predstavlja medij za neuromodulaciju.

Na svakom uhu postoji preko 200 točaka koje korespondiraju sa različitim dijelovma tijela i tvore mjesto za detekciju problema te za intervenciju. Vanjsko uho djeluje poput razvodne ploče na mozak. Svaka točka koja se tretira pokreće električne impulse iz uha putem mozga do određenog dijela tijela koji se želi adresirati. Funkcionalni MRI (fMRI) pokazuje da aurikularna akupunktura pokreće učinak na područja mozga specifična za odgovarajuću zonu na uhu. Svaka obrađena točka oslobađa endorfine koji blokiraju receptore boli i podiže razinu adenozina, prirodnog lokalnog ublaživača boli, koji utječe na promjene u ciljanom anatomskom području.

Kako se koristi aurikularna akupunktura?

Točke na uhu se tretiraju iglama, polutrajnim iglama, električnom stimulacijom, masažom, sjemenkama ili magnetima.

Iako je aurikularna akupunktura najpoznatija kao pomoć pri odvikavanju od droga u Velikoj Britaniji, WHO navodi 150 stanja za koje je aurikularna akupunktura prikladna. 1990. godine generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije na međunarodnom je skupu izjavio da je "aurikularna akupunktura vjerojatno najrazvijenija i najbolje znanstveno dokumentirana od svih mikrosustava akupunkture te da je najpraktičnija i najkorištenija."