Prijavi se na retreat putem maila:  sinergacentar@gmail.com